27 de febrer 2007

Comissions Bilaterals...coordinades

No ens hem d'estranyar quan el Ministre Sevilla diu que una reunió de la Comissió Bilateral, Estat-Generalitat sobre infraestructures no es farà fins a la primavera, i no abans del 15 d'abril, fum, fum, fum... i que passi el temps. L'estat no hi creu en comissions Bilaterals, ja ho diu el PSOE en el seu manifest "un nuevo impulso a la España de las autonomías" que podeu veure en el bloc d' ebrediputats.
Ahir el Conseller Saura, li va fer entrega al Ministre un llistat per al traspàs de 40 competències, de les quals, Sevilla que no ha volgut pronunciar-se sobre la seva viabilitat.
És normal que no es pronunciï, el PSOE vol establir comissions Multilaterals. I quan es refereix a Bilaterals, acaba mencionant "de cooperación".
Ja ho diuen ells, "el PSOE ofrece un desarrollo armónico del Estado Autonómico desde los principios de lealtad institucional y cohesión territorial".
Quí vol cafè?... tots? Es veu que la Genralitat sí, ja que donen suport a aquest manifest.